Contencios administrativ – Avocat Valentina Marin

Activitatea de solutionare de catre instantele competenta a litgiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea  unui act administrativ, fie din nesolutionarea in termenul legal sau din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim, reprezinta contenciosul administrativ.

Cabinet Avocatura Valentina Marin are o experienta solida in domeniul contenciosului administrativ, aparand cu succes functionarii publici in legatura cu evaluari profesionale nelegale, persoanele fizice si juridice in legatura cu restituirea taxei auto, persoane fizice in legatura cu anularea diverselor actelor administrative nelegale.

De asemenea experienta noastra include litigiile dintre functionarii publici si autoritatile/institutiile publice din care faceau parte in legatura cu drepturile salariale si celelalte drepturi ce izvorasc din raporturile de serviciu ale acestora.

Persoana de contact: Avocat Valentina Marin

Tel: +(40) 724.35.66.11

E-mail: contact@marinlaw.ro