Desfacerea căsătoriei prin divorț

Divorțul poate surveni în anumite cazuri prevăzute de lege, respectiv:

dacă ambii soți cad de acord să divorțeze, divorțul poate fi realizat prin intermediul instanței de judecată, fie pe cale administrativă sau notarială, legea stabilind drept unul dintre criteriile pentru determinarea competenței instanței de judecată abilitate să pronunțe divortul, ultima locuință comună a soților.  Astfel, dacă ultima locuință comună a soților a fost in Piatra Neamț sau în zonele limitrofe, atunci este important să știți că Judecătoria Piatra-Neamț este instanța competentă să pronunțe desfacerea căsătoriei.

-divorțul prin acordul soților este pronunțat de instanța de judecată indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există copii minori rezultați din căsătorie, divorțul neputând fi admis dacă unul dintre soți este pus sub interdicție.

divorțul prin acordul soților, pe cale administrativă sau notarială poate fi obținut, numai în cazul în care soții convin asupra tuturor aspectelor privitoare la divorț, procedura de urmat, în cazul acesta, fiind prevăzută de Codul Civil. Astfel cererea de divorț se depune de soți împreună, ofițerul de stare civilă sau notarul public competent acordându-le soților un termen de reflecție de 30 de zile. La expirarea termenului, soții se prezinta personal, iar ofițerul de stare civilă sau notarul public verifică dacă soții stăruie în divorț și le eliberează certificatul de divorț.

-când din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, divorțul se poate pronunța dacă instanța stabilește culpa unuia dintre soți.

-starea de sănătate a unuia dintre soți face imposibilă continuarea căsătoriei, în acest caz, desfacerea căsătoriei prin divorț, făcându-se fără a menționa culpa vreunui soț în destrămarea căsătoriei.

divorțul are anumite efecte cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți, la raporturile patrimoniale și cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori. Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul a rămas definitivă. În privința numelui de familie, în lipsa unui înțelegeri între soți sau dacă instanța de judecată nu a încuviințat ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, fiecare soț revine la numele purtat înaintea căsătoriei. Regimul matrimonial încetează între soți la data introducerii cererii de divorț.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *